ביטוח עסק

ביטוח עסק

כבעלי עסק מסחרי הנכם חשופים לתקלות שונות, העלולות לגרום הפסד כספי ונזקים ישירים ועקיפים. כדי להגן על העסק, ולהבטיח את המשכיות פעולתו נציגי מרכז הביטוח ישמחו להתאים עבורכם מגוון רחב של ביטוחים עסקים ייעודיים שיתאימו בדיוק לצרכיכם.

אנו מאחלים שהעסק ימשיך, יפרח וישגשג תמיד. עם זאת, במציאות בנוכחית, כולנו יודעים שלנהל עסק זה לא דבר פשוט. בעלי עסקים מתמודדים מידי יום עם אינספור בעיות, מכשולים וקשיים בדרך ולרוב לא ניתן לדעת מה צופן לנו העתיד.

לחיצת יד

אנו מציעים לכם ​מגוון כיסויים הנותנים מענה לצרכי המעסיקים במקרה שייגרמו להם נזקים לרכוש במשרד/ באתר הבניה או בבית העסק, אחריות כלפי צד שלישי ואחריות המעביד כלפי העובדים.

על מנת לשמור על ההמשכיות הכלכלית חשוב להיערך מבעוד מועד.

ביטוח עבודות קבלניות

- כיסוי נזקים לציוד בנייה, מבנה, חומרי גלם ועוד
- כיסוי תאונות ופציעות שעלולים לקרות לעובדים
- כיסוי כלפי צד ג' על נזקים כתוצאה מהעבודות
הקבלניות/ ביקור באתר

ביטוח משרד/ חנות

ביטוח מבנה ותכולה
ביטוח אובדן הכנסה
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח נזק צד ג'

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח זה מתאים לבעלי מקצועות חופשיים כגון עורכי דין, רופאים, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, יועצים ועוד. הביטוח מכסה את בעל המקצוע מפני תביעות בגין רשלנות, מחדל, טעות או הפרת חובה מקצועית. הביטוח מכסה הן את ההוצאות בהן התחייב בעל המקצוע והן את הוצאות המשפט.

סוגי ביטוח לעסק

מרכז ביטוח מתמחה במגוון ביטוחים החל מביטוח בריאות פרטי, ביטוח חיים, ועוד. כך גם במקרה של ביטוח עסק. למי שחשוב לעשות ביטוח לעסק שישקול את הביטוחים הבאים:

מה זה ביטוח עבודות קבלניות?

כל פרויקט בנייה טומן בחובו סיכונים רבים. סיכונים אלה כוללים סיכונים לרכוש ולמבנה כתוצאה מאסון טבע, תקלה או חבלה מעשי ידי אדם, סיכונים לעובדים כתוצאה מתאונות עבודה וסיכונים לצד ג' כתוצאה מעבודות הקמה.

ביטוח עסק לעבודות קבלניות מבטיח לקבלנים וליזמים הגנה ביטוחית מפני אסונות אלה.

עיקרי הפוליסה במרבית חברות הביטוח כוללות שלושה סוגי ביטוחים:

  1. ביטוח רכוש- מכסה נזקים לציוד בנייה, מבנה, חומרי גלם ועוד.
  2. ביטוח אחריות מעסיקים- מכסה תאונות ופציעות שעלולים לקרות לעובדים
  3. ביטוח צד ג'- ביטוח כלפי צד ג' על נזקים כתוצאה מהעבודות הקבלניות

ביטוח משרד/ חנות

ביטוח משרד/ חנות כולל בתוכו אופציה למספר רב של ביטוחים:

ביטוח לעסקים – מבנה ותכולה

משרדים וחנויות מחזיקים בתוכם ציוד בשווי שיכול להגיע למאות אלפי ואף מליוני שקלים בערכו. ציוד זה כולל סחורה, מחשבים, ועוד. ביטוח עסק למבנה ותכולה מכסה נזקים שעלולים לקרות למבנה העסק ולציוד בתוכו. בעלי עסקים השוכרים את משרדיהם יכולים לרכוש ביטוח תכולה ללא ביטוח מבנה.  

ביטוח אובדן הכנסה

ביטוח אובדן הכנסה הינו ביטוח עסק המשפה בעלי עסק שהפסידו לקוחות או הכנסה כתוצאה מנזק פיזי לבניין העסק, או כתוצאה מכל סיבה המפורטת בפוליסה.

ביטוח חבות מעסיקים

ביטוח חבות מעסיקים מכסה מעסיקים מפני תביעה של עובדים המוגשת מכח פגיעה, פציעה או מחלה שנגרמה לעובדים במקום העבודה או כתוצאה ישירה מן העבודה.

הכיסוי מכסה הן את הוצאות המשפט והן את הוצאות הפיצוי (במקרה של הפסד בתביעה).

ביטוח לעסקים – נזק צד ג'

ביטוח לעסקים נזק צד ג' לעסק מכסה מעסיקים מפני תביעה של צד ג' שנפגע כתוצאה מליקויים במבנה המשרד או החנות. תביעות כאלו יכולות להגיע מלקוחות או מבקרים בעסק שנפגעו בשל ליקויים כמו החלקה או נפילה במבנה לא בטיחותי.

הביטוח מכסה הן את ההוצאות בהם מתחייב המעביד והן את הוצאות המשפט.

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח זה מתאים לבעלי מקצועות חופשיים כגון עורכי דין, רופאים, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, יועצים ועוד.

הביטוח מכסה את בעל המקצוע מפני תביעות בגין רשלנות, מחדל, טעות או הפרת חובה מקצועית. 

הביטוח מכסה הן את ההוצאות בהן התחייב בעל המקצוע והן את הוצאות המשפט.

ביטוח אחריות מקצועית מאפשר לבעל המקצוע לעסוק במקצועו ללא חשש.

לקבלת הצעה מותאמת אישית לביטוח עסק

צרו איתנו קשר